KORVIT Corporation

Linux WLAN-yhdistys tekstipohjaisesti

28.01.2015 / 01.08.2015 - Debian Linux 7/8

Tagit: how to connect to wlan in linux command line

Asennetaan WLAN-verkoissa käytettävän WPA2-salauksen avainten neuvotteluun tarvittava wpa_supplicant -ohjelma komennolla apt-get install wpasupplicant (uudemmissa Debianeissa valmiina asennettuna)

Tarkistetaan WLAN-sovittimen nimi komennolla iwconfig - se on usein wlan0. Käynnistetään sovitin komennolla ip link set wlan0 up. Sen jälkeen voidaan kokeilla sovittimen toimintaa skannaamalla langattomat verkot komennolla iwlist scan.

Muokataan verkkoasetuksia komennolla nano /etc/network/interfaces ja syötetään seuraavat asetukset (huomaa, että verkon SSID ja salasana tulevat lainausmerkkien sisään):

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
    wpa-ssid "verkonnimi"
    wpa-psk "salasana"

Otetaan muutokset voimaan komennolla service networking restart. Lisäturvan vuoksi voit rajoittaa asetustiedostoon pääsyä komennolla chmod 0600 /etc/network/interfaces, jotta muut eivät pääse lukemaan verkon salasanaa. Salasana on myös mahdollista tallentaa tiivistettynä (hash) urkkijoiden varalta, mutta sitä ei käsitellä tässä ohjeessa.

Puuttuvat ajurit

Jos verkkosovitinta käynnistettäessä tulee esimerkiksi viesti "SIOCSIFFLAGS: No such file or directory" tai "Info - Loading firmware file 'rt2561.bin' / Error - Failed to request Firmware", laiteajurit puuttuvat.

Asennetaan git komennolla apt-get install git-core ja suoritetaan repositorion kloonauskomento git clone http://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git . Luodaan firmware-hakemisto komennolla mkdir /lib/firmware.

Gitillä ladattiin hakemiston linux-firmware sisältö. Voit nyt kopioida yksittäisen tiedoston, jota virheviesti koskee, hakemistoon /lib/firmware tai voit kopioida koko firmware-hakemiston komennolla cp -r linux-firmware/* /lib/firmware . Verkkosovittimen käynnistyksen pitäisi nyt onnistua.