KORVIT Corporation

Linux PPTP VPN-palvelin

07.09.2013 - Debian Linux 7

Tagit: how to set up linux pptp vpn server poptop pptpd

Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) on näennäisverkkotekniikoista (Virtual Private Network, VPN) helpoin asentaa.

PPTP:n käyttämän CHAP-tekniikan vuoksi salasanat on tallennettava selkokielisinä eikä Linuxin omia käyttäjätilejä voida käyttää tunnistukseen.

Ohjeen asennus ei reititä Internetiin suuntautuvaa liikennettä palvelimen lähiverkon kautta (proxy), toisin kuin Windows PPTP-palvelin. Palvelin antaa oletusyhdyskäytäväksi osoitteen 0.0.0.0, eikä sitä pysty muuttamaan.

Palvelimen asennus

Asennetaan palvelinohjelmisto komennolla apt-get install pptpd .

Muokataan asetustiedostoa komennolla nano /etc/pptpd.conf ja kommentoidaan pois localip ja remoteip -kohdat. Asetetaan localip:n arvoksi palvelimen lähiverkon osoite ja remoteip:n arvoksi VPN-asiakkaille jaettava osoitealue (kts. kuva 1). Ei laiteta remoteip:n arvoiksi DHCP-palvelun sisällä olevia arvoja, ettei tule päällekkäisyyksiä.

Muokataan toista asetustiedostoa komennolla nano /etc/ppp/pptpd-options ja kommentoidaan pois ms-dns -kohta. Asetetaan sen arvoksi lähiverkon nimipalvelimen osoite (kts. kuva 2).

Tehdään käyttäjätunnukset muokkaamalla salasanatiedostoa komennolla nano /etc/ppp/chap-secrets . Käyttäjätunnukset ovat muotoa kayttajanimi * salasana * (kts. kuva 3).

Otetaan tehdyt muutokset voimaan komennolla /etc/init.d/pptpd restart .

Sallitaan VPN-asiakkaiden pääsy koko lähiverkkoon muokkaamalla asetustiedostoa komennolla nano /etc/sysctl.conf ja poistamalla kommentti rivistä net.ipv4.ip_forward=1 (kts. kuva 4).

Otetaan tehdyt muutokset voimaan komennolla sysctl -p .

kuva1kuva1 kuva2kuva2 kuva3kuva3 kuva4kuva4
Kuva 1Kuva 2Kuva 3Kuva 4

Palomuuriasetukset

Palvelimelle täytyy ohjata TCP-portti 1723 ja GRE-portti 47. Useissa palomuureissa on "PPTP VPN Passthrough" -ominaisuus tai valmis PPTP-sääntö, joka avaa molemmat portit.

Windowsilla yhdistäminen

VPN-yhteys luodaan kuten normaalistikin Verkko- ja jakamiskeskuksesta Määritä uusi yhteys tai verkko -toiminnolla.

Kuitenkin muutama asetusmuutos tulee tehdä. Yhteyden asetuksista laitetaan VPN-tyypiksi PPTP ja sallitaan ainoastaan MS-CHAP v2 -protokollan käyttö (kts. kuva 5). Internetin käyttöä nopeuttaa "Käytä etäverkon oletusyhdyskäytävää" -asetuksen poisotto (kts. kuva 6), koska palvelin ei anna oikeaa etäverkon oletusyhdyskäytävän osoitetta.

kuva5kuva5 kuva6kuva6
Kuva 5Kuva 6