KORVIT Corporation

Linux Active Directory -palvelin

17.08.2013 - Debian Linux 7

Tagit: set up linux active directory server using samba4

Tässä ohjeessa asennetaan Active Directory -palvelin Samba4 -ohjelmistolla. Ohjeessa käydään läpi myös Windows -työaseman liittäminen toimialueeseen ja hallintaohjelmistojen asentaminen.

Ohjeen palvelin on puhdas Debian-asennus ja toimialueen nimi on korv.fi.

Palvelimen asennus

Asetetaan palvelimelle staattinen IP-osoite asetuksineen. Muokataan /etc/network/interfaces -tiedostoa seuraavasti (kts. kuva 1):

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.0.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.0.2
    dns-nameservers 10.0.0.2
    dns-search korv.fi

Otetaan muutokset voimaan komennolla /etc/init.d/networking restart

Muokataan osoite myös /etc/hosts -tiedostoon seuraavasti (kts. kuva 2):

127.0.0.1 localhost
10.0.0.100 korvit-debian korvit-debian.korv.fi

Asetetaan nimipalvelinasetukset. Muokataan /etc/resolv.conf -tiedostoa seuraavasti (kts. kuva 3):

nameserver 127.0.0.1
nameserver 10.0.0.2

Asennetaan tarvittavat ohjelmistot komennolla apt-get update && apt-get install samba4 samba4-clients bind9 attr

Poistetaan vanha Samba-asetustiedosto komennolla rm /etc/samba/smb.conf

Syötetään seuraavan komennon nimet isoilla ja pienillä kirjaimilla esimerkin mukaisesti. Domain on realm ilman päätettä. Administrator-käyttäjän salasanan on täytettävä vahvuusvaatimukset.

Suoritetaan asetuskomento /usr/share/samba/setup/provision --realm=korv.fi --domain=KORV --adminpass='vaikeaS4L4S4N4' --server-role=dc

Lisätään /etc/samba/smb.conf -tiedostoon passdb backend = samba4:n alle seuraava rivi (kts kuva 4): server services = +smb -s3fs

Otetaan muutokset voimaan komennolla /etc/init.d/samba4 restart

Testataan Samban toimivuutta komennolla smbclient -L localhost -U% . Tulosteessa pitäisi näkyä netlogon- ja sysvol -jaot.

kuva1kuva1 kuva2kuva2 kuva3kuva3 kuva4kuva4
Kuva 1Kuva 2Kuva 3Kuva 4

Lisätään /etc/bind/named.conf -tiedoston loppuun rivi (kts. kuva 5): include "/var/lib/samba/private/named.conf";

Lisätään ja muokataan /etc/bind/named.conf.options -tiedostoon options-aaltosulkujen sisälle rivit (kts. kuva 6):

forwarders { 10.0.0.2; };
dnssec-validation no;
allow-query { any; };
allow-recursion { any; };
tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/private/dns.keytab";

Muokataan /etc/default/bind9 -tiedostoa seuraavasti (kts. kuva 7): OPTIONS="-4 -u bind"

Otetaan muutokset voimaan komennolla /etc/init.d/bind9 restart

Tarkistetaan DNS:n toiminta komennolla host -t SRV _ldap._tcp.korv.fi. . Vastaukseksi pitäisi tulla kuittaus SRV-tietueen olemassaolosta.

Asennetaan Kerberos komennolla apt-get install krb5-user . Syötetään realmiksi toimialueen nimi, korv.fi (kts. kuva 8).

Lisätään /etc/krb5.conf -tiedostoon default_realm = korv.fi -rivin alle rivit (kts. kuva 9):

dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true

Tarkistetaan Kerberoksen toiminta komennoilla kinit administrator@KORV.FI ja klist -e . Vastaukseksi pitäisi tulla ensimmäisestä komennosta salasanan syötön jälkeen vanhentumisilmoitus tai ei mitään. Toisesta komennosta tulee lyhyt lista tiketeistä.

kuva5kuva5 kuva6kuva6 kuva7kuva7 kuva8kuva8 kuva9kuva9
Kuva 5Kuva 6Kuva 7Kuva 8Kuva 9

Windows-työaseman liittäminen ja hallinta

Windows-työasema liitetään toimialueeseen aivan kuten tavalliseen Active Directory -järjestelmään (Järjestelmä > Muuta asetuksia > Muuta). Toimialuetta kirjoitettaessa täytyy kirjoittaa koko toimialueen nimi (kts. kuva 10).

Tärkeää: palvelimen ja työaseman kello ei saa heittää montaa minuuttia! Jos kellonajat eivät täsmää, käyttäjätunnusten syötön jälkeen tapahtuu tuntematon virhe.

Samba-palvelinta hallitaan hieman yllättäen aivan kuten tavallista Active Directory -palvelintakin Remote Server Administration Toolseilla (RSAT, kts. kuva 11), jotka voi ladata Microsoftin Download Centeristä (linkki hakutuloksiin). Työkalujen asennus vaihtelee käyttöjärjestelmittäin, esimerkiksi Windows 7:n asennuksen jälkeen työkalut täytyy vielä laittaa päälle Ohjauspaneelin kautta.

kuva10kuva10 kuva11kuva11
Kuva 10Kuva 11