KORVIT Corporation

Linux tiedostopalvelin

08.06.2013 - Debian Linux 7

Tagit: how to set up linux file sharing server using samba, connecting to samba share using linux

Asennetaan Samba komennolla apt-get install samba, ellei sitä ole jo asennettu.

Lisätään olemassa olevalle käyttäjälle oikeus tiedostopalveluun komennolla smbpasswd -a jani-kyosti. Käyttäjätili on oltava järjestelmässä ennen smbpasswd-komennon suorittamista - uuden käyttäjän voi tehdä komennolla adduser jani-kyosti.

Luodaan jaettava kansio komennolla mkdir /var/jako tai käytetään olemassa olevaa kansiota.

Lisätään jaettava kansio asetustiedostoon: nano /etc/samba/smb.conf. Lisätään tiedoston loppuun seuraavaa:

[jako]
   path = /var/jako
   browseable = yes
   guest ok = no
   read only = no

Otetaan muutokset käyttöön käynnistämällä Samba uudelleen komennolla /etc/init.d/samba restart

Käyttöoikeudet

Jos käyttäjillä ei ole kirjoitusoikeutta jakoon, sellainen voidaan lisätä esimerkiksi komennolla chmod 757 -R /var/jako.

Jakoon oikeutettuja käyttäjiä voidaan rajoittaa smb.conf -tiedoston [jako] -asetuksen loppuun asetettavilla säädöksillä. Käyttäjänimet erotetaan välilyönnein.

valid users = jani-kyosti sirkku-purjostiina
admin users = korianteri

Julkinen salasanasuojaamaton jako saadaan käyttöön muuttamalla guest ok = no -asetus guest ok = yes -asetukseksi.

Otetaan muutokset käyttöön käynnistämällä Samba uudelleen komennolla /etc/init.d/samba restart

Jakoon yhdistäminen

Windowsissa voidaan kirjoittaa käynnistä-valikon hakukenttään tai resurssienhallinnan osoiteriville osoite \ \palvelimen-osoite\jako. Pysyvän jaon saa tehtyä Omaan Tietokoneeseen Yhdistä verkkoasemaan (Map network drive) -toiminnolla, johon syötetään jaon osoite.

Linuxissa tilapäisen jaon saa luotua ensin luomalla kansion komennolla mkdir /mnt/jako. Tämän jälkeen suoritetaan komento mount -t smbfs -o username=jani-kyosti,password=salasana //palvelimen- osoite/jako /mnt/jako.

Pysyvään Linux-jakoon tehdään ensin kansio kuten tilapäiseen jakoon. Muokataan sen jälkeen /etc/fstab - tiedostoa. Lisätään sen loppuun seuraava rivi:
//palvelimen-osoite/jako /mnt/jako smbfs username=jani-kyosti,password=salasana 0 0

Komennolla mount -a fstab-tiedostoon tehdyt muutokset tulevat voimaan ilman uudelleenkäynnistystä.


smb.conf -asetukset