KORVIT Corporation

Linux käyttäjien hallinta & sudo

08.01.2011 - Debian Linux 5

Tagit: linux user management, using sudo

Käyttäjiä voi lisätä komennolla adduser kayttajanimi, joka tekee täydellisen käyttäjäprofiilin.

Käyttäjän salasanaa voi vaihtaa komennolla passwd kayttajanimi.

Käyttäjiä poistetaan komennolla userdel kayttajanimi.

Mm. ohjelmien asennus vaatii pääkäyttäjän oikeudet, jotka paikallinen käyttäjä saa komennolla su, mutta tällöin käyttäjän on tiedettävä pääkäyttäjän salasana. Tähän auttaa sudo-komento, joka ajaa ohjelman pääkäyttäjän oikeuksilla paikallisen käyttäjän salasanalla, jos hänelle on annettu oikeudet.

Sudo ei ole tekstipohjaisessa Debianissa oletusarvoisesti asennettuna, vaan se täytyy ensin asentaa komennolla apt-get install sudo (pääkäyttäjänä kirjautuneena vielä).

Käyttäjiä, joille annetaan sudo-oikeudet, hallitaan komennolla visudo, joka avaa /etc/sudoers -tiedoston muokattavaksi nanoon (kts. kuva 1).

User privilege specificationin alle listataan käyttäjät seuraavalla tavalla:
kayttajanimi ALL=(root) ALL
Tarkoittaa sitä, että käyttäjänimi voi ajaa kaikissa koneissa (1. ALL) root-käyttäjän oikeuksilla kaikkia (2. ALL) ohjelmia.

Tallennuksen jälkeen voit ajaa tavallisella käyttäjällä pääkäyttäjän oikeuksia vaativia ohjelmia kirjoittamalla komennon alkuun sudo . Jos kirjoitit pitkän komennon ja unohdit laittaa sudo:n alkuun, voit suorittaa pääkäyttäjän oikeuksilla helposti uudelleen sudo !! -komennolla.

Kuva1
Kuva 1