KORVIT Corporation

Linux tekstipohjainen (etä)käyttö - SSH & Screen

07.01.2011 - Debian Linux 5

Tagit: how to use text based linux, linux command line interface guide, linux screen howto

SSH:n avulla järjestelmään voidaan ottaa salattu etäyhteys. SSH-palvelin asennetaan komennolla apt-get install openssh-server

Välittömästi asennuksen jälkeen tietokoneeseen voidaan ottaa etäyhteys (kts. kuva 1). Ensimmäisellä yhdistyskerralla asiakasohjelma saattaa huomauttaa, että salausavain on uusi ja siten mahdollisesti eri kone, kuin mihin yritit yhdistää.

Etäyhteys on oletuksena portissa 22 (TCP ja UDP). Palvelun asetuksia voi muokata komennolla nano /etc/ssh/sshd_config . Tietoturvasyistä mm. portin voisi muuttaa sekä kieltää root-käyttäjän kirjautumisen, joten hyökkääjän tulisi arvata sekä käyttäjänimi että salasana.
Port 123
PermitRootLogin no

PuTTY (kuvassa) on suosittu SSH-asiakasohjelma

Screen on terminaalikäytössä erittäin hyödyllinen ohjelma, joka luo virtuaalisia työpöytiä/terminaaleja, jotka toimivat selaimen välilehtien tavoin. Toinen etu on se, että "välilehtiin" voi jättää ohjelmia pyörimään, eivätkä ne sulkeudu, vaikka terminaaliyhteys katkaistaisiin.

Screen asennetaan komennolla apt-get install screen .

Komento screen käynnistää uuden välilehden, jossa voit suorittaa haluamiasi ohjelmia. Komento screen ohjelmannimi taas käynnistää halutun ohjelman suoraan uuteen välilehteen.

Näppäinyhdistelmä Ctrl + a ohjaantuu Screeniin. Kun haluat luoda uuden välilehden, paina ensin Ctrl + a ja sen jälkeen c. Välilehtien välillä liikutaan näppäinyhdistelmillä Ctrl + a + numero, jossa numero on välilehden numero. Huom: ensimmäisen välilehden numero on 0.

Kun suljet päätteen ja yhdistät myöhemmin siihen uudelleen, voit komennolla screen -r palata edelliseen istuntoosi.

Kuva1
Kuva 1