KORVIT Corporation

Ajureiden lisääminen .WIM -levynkuvaan

03.07.2010, päivitetty 26.07.2013 - Windows 2003 ja 2008 (R2)

Tagit: add drivers to wim image, wim image driver injection

Uusien verkkosovittimien ajurit saattavat puuttua Windowsien alkuperäisistä asennustiedostoista, mikä osoittautuu ongelmaksi varsinkin WDS (Windows Deployment Services) -asennuksissa, joissa asennus keskeytyy ajurin puuttumisvirheilmoitukseen.

Virheilmoitus voi olla looginen "WdsClient: Verkkokäytön aloittamisen aikana ilmeni virhe: vastaavaa verkkokorttiohjainta ei löytynyt tästä näköistiedostosta" / "WdsClient: An error occured while starting networking: a matching network card driver was not found in this image"
tai Windows 8:n hieman harhaanjohtava "WdsClient: Virhe hankittaessa IP-osoitetta DHCP-palvelimesta" / "WdsClient: An error occured while obtaining an IP address from the DHCP server".

Ohjeessa päivitetään WDS-palvelimella valmiiksi sijaitsevaa 32-bittistä Windows 7 käynnistyslevynkuvaa lisäämällä siihen Realtek RTL8111E -verkkosovittimen ajurit.

Päivittäminen tarvitsee DISM (Deployment Image Servicing and Management tool) -apuohjelman, joka on saatavilla ilmaiseksi Microsoftin sivuilta Windows AIK (Automated Installation Kit) ja OPK (OEM Preinstallation Kit) -paketeissa.

1. vaihe - Levynkuvan hankkiminen
Levynkuva voidaan helposti viedä WDS-palvelimelta klikkaamalla sitä toisella painikkeella ja valitsemalla "Export Image". Alkuperäisen levynkuvan saa myös Windowsin asennuslevyltä, (X:\sources\boot.wim). Tallennetaan levynkuva C-aseman juureen "boot.wim"-nimellä (C:\boot.wim). Lyhyt polku tarkoittaa vähemmän kirjoittamista.

WDS-hallinta (vaiheet 1 ja loppu)

2. vaihe - Kansioiden luominen
Tehdään C-levyn juureen kansio ajureille ja levynkuvan tilapäiselle pystyttämiselle. Esimerkissä kansiot nimetään "ajurit" ja "mount", eli siis C:\ajurit ja c:\mount.

3. vaihe - Ajurit
Ladataan verkkosovittimen valmistajan kotisivuilta uusimmat Windows 7 -ajurit. Esimerkissä ladataan 32-bittiset ajurit, bittisyys riippuu levynkuvasta. Ajurit tallennetaan C:\ajurit -kansioon. Ajureiden on oltava paljaassa muodossa, zip- ja exe-tiedostot tulee purkaa - jäljellä pitäisi olla .inf, .cat, .sys ja .dll -päätteisiä tiedostoja.

4. vaihe - Komentoja
Avataan käynnistä-valikosta "Deployment Tools Command Prompt" tai normaali komentorivi ja selataan DISM-kansioon.

Avataan/pystytetään levynkuva tilapäiskansioon komennolla:
dism /mount-wim /wimfile:"C:\boot.wim" /index:2 /mountdir:"C:\mount"

Lisätään levynkuvaan ajuri (korvaa rt86win7.inf omalla ajurillasi - se tiedosto, jossa on .inf -pääte):
dism /image:"C:\mount" /add-driver /driver:"C:\ajurit\rt86win7.inf"

Suljetaan levynkuva komennolla: dism /unmount-wim /Mountdir:"C:\mount" /commit

5. vaihe - Vanhan levynkuvan korvaaminen uudella
Palataan WDS-palvelimen hallintaan (1. vaiheeseen), klikataan levynkuvaa toisella painikkeella ja valitaan "Replace Image". Poluksi syötetään C:\boot.wim .

Nyt Windows asentuu Realtek RTL8111E -verkkosovittimen kautta, mutta asennetussa Windowsissa ei ole kyseisen verkkosovittimen ajureita, ellei itse asennuslevynkuvaakin päivitä. Asennuslevynkuvan päivittämisvaiheet ovat muuten samat, mutta 4. vaiheen ensimmäisen komennon index-arvo on 1:
dism /mount-wim /wimfile:"C:\asennuslevynkuva.wim" /index:1 /mountdir:"C:\mount"